Na Golom brdu sutra se obilježava 8. juni – Dan odbrane Općine Novi Grad Sarajevo i bitke za brdo Žuč

Obilježavanje Dana odbrane općine Novi Grad Sarajevo i bitke za brdo Žuč održat će se u srijedu, 8. juna na platou Golog brda.

Općina Novi Grad Sarajevo otkupila je 85 dunuma zemljišta i uredila plato na Golom brdu, kako bi se na toj lokaciji, gdje će se graditi Memorijalni centar Žuč, a gdje su izvojevane presudne bitke za odbranu grada i države BiH, od ove godine obilježavao ovaj značajan historijski događaj.

Centralna manifestacija uz prigodan program počinje u 19 sati, nakon čega će biti priređen zajednički iftar za postače.

Na manifestaciji će biti uručena najveća općinska priznanja pojedinačna i kolektivna „Zlatna plaketa odbrane općine Novi Grad Sarajevo.

Za izuzetne zasluge u odbrani općine Novi Grad Sarajevo i BiH u odbrambeno - oslobodilačkom ratu 1992 - 1995. godine, kao i u organizaciji života i rada građana u ratnim uvjetima „Zlatna plaketa odbrane općine Novi Grad Sarajevo“ bit će dodijeljena Esadu Čelji.

Čeljo je bio komandant Patriotske lige na području MZ Briješće i jedan od prvih saradnika rahmetli Safeta Hadžića. Formiranjem 15. motorizovane brigade postavljen je za komandanta 4. bataljona koji je bio formiran na području Mjesne zajednice „Briješće” i „Briješće brdo”. Demobilisan je 1996. godine u činu nadkapetana.

„Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo posthumno će biti dodijeljena Osmanu Lunji, jedanom od nosilaca aktivnosti okupljanja patriotskih snaga na području općine Novi Grad Sarajevo. Bio je jedan od najbližih saradnika legendarnog komandanta II viteške motorizovane brigade, rahmetli Safeta Zajke. Aktivno je učestvovao u organizaciji nastave u ratnim uslovima na području današnjih mjesnih zajednica “Buča Potok” i „Dolac”.

Kolektivna „Zlatna plaketa” bit će dodijeljena 101. motorizovanoj brigadi, za izuzetne zasluge u odbrani općine Novi Grad Sarajevo i BiH u odbrambeno - oslobodilačkom ratu 1992 - 1995. godine. Borci ove brigade učestvovali su na ratištima van svoje zone odgovornosti na igmansko - bjelašničkom ratištu, u bitkama na crnoriječkoj visoravni, u odbrani čemerske planine, Žuči i drugim ratištima. Kroz brigadu prošlo je 8.157 boraca od čega 858 starješina, koji su dali veliki doprinos u odbrani Sarajeva i BiH. U herojskoj odbrani RBiH od agresora, poginula su 473 pripradnika brigade, a 26 je odlikovanih boraca i starješina.

Općina Novi Grad Sarajevo za građane je obezbijedila prevoz. Minibusi sa platoa ispred Istiklal džamije na Otoci polaze u 16.30 sati, a posljednji polazak je u 18 sati.

Pozivamo naše sugrađene da dođu na plato Golog brda da zajedno obilježimo Dan odbrane naše Općine, dan kada je izvojevana pobjeda na Žuči, da se zajedno sjetimo svih naših šehida i poginulih boraca koji su položili svoje živote za odbranu nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE