Općina Novi Grad Sarajevo provodi aktivnosti na realizaciji projekta "Grad - Općina po mjeri djeteta"

„Grad - Općina po mjeri djeteta“ projekat je kojeg Općina Novi Grad Sarajevo realizirala u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the Children i Udruženjem za zaštitu i ostvarivanje prava djeteta "Naša djeca" s ciljem definisanja potreba i prioriteta djece.

U cilju ispunjavanja kriterija za dobijanje certifikata i postajanja Općinom po mjeri djeteta, Stručni tim Općine Novi Grad Sarajevo započeo je aktivnosti sa akcentom na aktivnoj dječijoj participaciji u životu lokalne zajednice.

Tim povodom, u zgradi Općine, u četvrtak, 28. aprila, održan je prvi radni sastanak na kojem su dogovorene aktivnosti Dječijeg parlamenta Općine Novi Grad koje će se provoditi na realizaciji projekata „Grad - Općina po mjeri djeteta“ i „Investiranje u djecu“. Sastanku su prisustvovali članovi Dječijeg parlementa i predstavnici svih osnovnih škola s područja općine, te predstavnici Općine Novi Grad.

Kako je tom prilikom rečeno, radeći na poboljšanju života djece istovremeno radimo i na poboljšanju cijele zajednice i na podizanju standarda življenja svih građana u lokalnoj zajednici. Učešće djece u kreiranju boljeg mjesta za življenje, posebno je važno jer se jača samopouzdanje kod djece, način komunikacije i druge socijalne vještine koje su od izuzetnog značaja za razvoj mladog čovjeka.

Dječiji parlament podrazumijeva slobodnu aktivnost djece putem koje ona uče o svojim pravima i dužnostima. U narednom periodu Dječiji parlament Općine Novi Grad Sarajevo će ažurno raditi na istraživanju potreba djece u lokalnoj zajednici, zagovarati veću vidljivost djece i dati svoje prijedloge Stručnom timu Općine za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu.

Devedesetih godina, nakon donošenja Konvencije o pravima djeteta UN-a, pokrenut je niz incijativa za poboljšanje položaja djeteta u svijetu. U Evropi se počinju razvijati "Gradovi prijatelji djece", od kojih je grad Barcelona prvi postao "Grad prijatelj djece" u 1992. godini, a 2006. godine pokrenuta je incijativa UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

U narednom periodu Općina Novi Grad Sarajevo će zajedno sa partnerima provoditi aktivnosti ka postizanju cilja, a to je da ova lokalna zajednica bude Općina po mjeri djeteta.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE