Odluke

Odluka - Izvođenje radova na uređenju platoa Žuč - izgradnja sistema vodosnadbjevanja i odvođenja otpadnih voda


Odluka - Izvođenje radova na uređenju platoa Žuč - izgradnja sistema vodosnadbjevanja i odvođenja otpadnih voda
29-12-2017 12:11:37 by admin

Odluka - Opremanje instrumentima specijalnog vozila SKIP (lanci za gume, čistač snijega sa krilcima, sjekač granja i niskog rastinja)


Odluka - Opremanje instrumentima specijalnog vozila SKIP (lanci za gume, čistač snijega sa krilcima, sjekač granja i niskog rastinja)
29-12-2017 12:09:57 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji umjetne trave na igralištu "SRCE"


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji umjetne trave na igralištu "SRCE"
28-12-2017 12:20:30 by admin

Odluka - Izvođenje radova na unapređenju energijske efikasnosti zgrade kolektivnog stanovanja u ul. Salke Lagumdžije


Odluka - Izvođenje radova na unapređenju energijske efikasnosti zgrade kolektivnog stanovanja u ul. Salke Lagumdžije
28-12-2017 12:19:34 by admin

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane sa prostorom ambulante, obdaništa i jedanaest učionica uz postojeći objekat OŠ "Umihana Čuvidina"


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane sa prostorom ambulante, obdaništa i jedanaest učionica uz postojeći objekat OŠ "Umihana Čuvidina"
26-12-2017 15:15:15 by admin

Odluka - Nabavka usluge štampanja materijala za potrebe Općinskog vijeća Općine Novi grad Sarajevo


Odluka - Nabavka usluge štampanja materijala za potrebe Općinskog vijeća Općine Novi grad Sarajevo
25-12-2017 15:48:39 by admin

Odluka - Nabavka automatskih defibrilatora sa metalnom kutijom


Odluka - Nabavka automatskih defibrilatora sa metalnom kutijom
25-12-2017 15:48:17 by admin

Odluka - Nabavka aparata za isušivanje vlage


Odluka - Nabavka aparata za isušivanje vlage
20-12-2017 15:50:14 by admin

Odluka - Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekta u sklopu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u Halilovićima


Odluka - Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekta u sklopu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u Halilovićima
20-12-2017 15:48:54 by admin

Odluka - Izgradnja natkrivenih niša i podzemnih spremnika za prikupljanje otpada


Odluka - Izgradnja natkrivenih niša i podzemnih spremnika za prikupljanje otpada
20-12-2017 15:47:05 by admin

Odluka - Sukcesivno vršenje usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Sukcesivno vršenje usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo
15-12-2017 12:28:39 by admin

Odluka - Usluga održavanja softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenih i obračun naknada vijećnicima, ugovora o djelu i autorskih honorara


Odluka - Usluga održavanja softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenih i obračun naknada vijećnicima, ugovora o djelu i autorskih honorara
15-12-2017 12:27:21 by admin

Odluka - Nabavka i isporuka vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka i isporuka vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
15-12-2017 12:25:27 by admin

Odluka - Nabavka geodetskog instrumenta GNSS Netrover


Odluka - Nabavka geodetskog instrumenta GNSS Netrover 
13-12-2017 11:43:16 by admin

Odluka - Usluga održavanja, administriranja i razvoja sistema za upravljanje dokumentima i procesima ODOS


Odluka - Usluga održavanja, administriranja i razvoja sistema za upravljanje dokumentima i procesima ODOS 
13-12-2017 11:40:24 by admin

Odluka - Vršenje usluge centralizovanog printanja na iznajmljenim printerima za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Vršenje usluge centralizovanog printanja na iznajmljenim printerima za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
13-12-2017 11:35:02 by admin

Odluka - Nabavka kancelarijskog materijala


Odluka - Nabavka kancelarijskog materijala
08-12-2017 13:53:19 by admin

Odluka - Nabavka i isporuka dva vozila za potrebe IV policijske uprave Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka i isporuka dva vozila za potrebe IV policijske uprave Novi Grad Sarajevo
05-12-2017 14:45:52 by admin

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje radova na izgradnji novih spomen obilježja


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji novih spomen obilježja preuzmite OVDJE
04-12-2017 12:05:52 by admin

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše
28-11-2017 15:31:39 by admin