Odluke

Odluka - Izvođenje radova na uređenja platoa brda Žuč - izgradnja sistema vodosnadbjevanja i odvodnje otpadnih voda


Odluka - Izvođenje radova na uređenja platoa brda Žuč - izgradnja sistema vodosnadbjevanja i odvodnje otpadnih voda
17-11-2017 15:33:22 by admin

Odluka - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica - XII faza


Odluka - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica - XII faza
13-11-2017 12:54:45 by admin

Odluka - Izvođenje radova na sanaciji ulice Bačići


Odluka - Izvođenje radova na sanaciji ulice Bačići
13-11-2017 12:53:12 by admin

Odluka - Nabavka vatrogasnog jastuka za spašavanje sa visine do 25 m


Odluka - Nabavka vatrogasnog jastuka za spašavanje sa visine do 25 m 
13-11-2017 12:51:42 by admin

Odluka - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji primarne distributivne gasne mreže u naselju Ahatovići, Bojnik i Dobroševići - II faza


Odluka - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji primarne distributivne gasne mreže u naselju Ahatovići, Bojnik i Dobroševići - II faza
13-11-2017 12:39:28 by admin

Odluka - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska


Odluka - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska
13-11-2017 12:36:14 by admin

Odluka - Investiciono održavanje i sanacija sportske opreme "Ramiz Salčin" - sanacija krova


Odluka - Investiciono održavanje i sanacija sportske opreme "Ramiz Salčin" - sanacija krova
07-11-2017 09:31:12 by admin

Odluka - Nabavka računarske opreme u okviru realizacije projekta "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou"


Odluka - Nabavka računarske opreme u okviru realizacije projekta "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou" 
31-10-2017 10:07:39 by admin

Odluka - Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta na području Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta na području Općine Novi Grad Sarajevo
27-10-2017 16:17:51 by admin

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda za poslovnu zonu Bačići Ø 300 dužine L=235m


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda za poslovnu zonu Bačići Ø 300 dužine L=235m
27-10-2017 16:15:30 by admin

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji potisnutog cjevovoda DN 200 mm od pumpne stanice "Briješće" do rezervoara "Sokolje"


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji potisnutog cjevovoda DN 200 mm od pumpne stanice "Briješće" do rezervoara "Sokolje"
27-10-2017 16:12:38 by admin

Odluka - Nabavka opreme za kino i multimedijalnu salu Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka opreme za kino i multimedijalnu salu Općine Novi Grad Sarajevo
27-10-2017 16:10:13 by admin

Odluka - Nabavka i isporuka dva vozila za potrebe IV policijske uprave Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka i isporuka dva vozila za potrebe IV policijske uprave Novi Grad Sarajevo
27-10-2017 16:08:48 by admin

Odluka - Izvođenje radova na saniranju otvorenog kanala ugradnjom betonskih cijevi DN 800 mm kao preventivna mjera zaštite od poplava


Odluka - Izvođenje radova na saniranju otvorenog kanala ugradnjom betonskih cijevi DN 800 mm kao preventivna mjera zaštite od poplava
27-10-2017 16:07:43 by admin

Odluka - Nabavka opreme za opremanje Operativnog štaba civilne zaštite


Odluka - Nabavka opreme za opremanje Operativnog štaba civilne zaštite 
25-10-2017 14:32:57 by admin

Odluka - Pružanje usluge prevoza za učenike osnovne škole "Sokolje"


Odluka - Pružanje usluge prevoza za učenike osnovne škole "Sokolje"
25-10-2017 14:31:23 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravci ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (nastavak po preliminarnom programu)


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravci ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (nastavak po preliminarnom programu)
25-10-2017 14:29:43 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Numan Paše Ćuprilića od spoja ul. Ibre Ćeske do spoja ul. Briješće brdo - potez Anex + dionica 2 (Od ul. Ibre Ćeske do rezervoara Briješće)


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Numan Paše Ćuprilića od spoja ul. Ibre Ćeske do spoja ul. Briješće brdo - potez Anex + dionica 2 (Od ul. Ibre Ćeske do rezervoara Briješće)
25-10-2017 14:27:48 by admin

Odluka - Nabavka geodetskog instrumenta GNSS Netrover


Odluka - Nabavka geodetskog instrumenta GNSS Netrover 
25-10-2017 14:25:04 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji trgova na Dobrinji i Alipašinom polju - ugradnja potapajućih stubića za zaštitu trgova


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji trgova na Dobrinji i Alipašinom polju - ugradnja potapajućih stubića za zaštitu trgova
19-10-2017 12:10:10 by admin