U Općini Novi Grad održana svečanost povodom Međunarodnog dana Roma

Općina Novi Grad Sarajevo i ove je godine bila domaćin manifestacije povodom obilježavanja 8. aprila, Međunarodnog dana Roma. Tim povodom u multimedijalnoj sali Općine upriličen je kulturno-umjetnički program kojeg su pripremili učenici i nastavno osoblje 13 osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona, uključenih u projekt "Uključivanje i obrazovanje Roma u Bosni i Hercegovini 2016".

Manifestacija je priređena s ciljem skretanja pažnje javnosti na nužnost njegovanja romskog identiteta, očuvanja kulture i nastojanja da se omogući svakom romskom djetetu pravo na obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Nakon pripredbe otvorena je i izložba učeničkih likovnih radova pod nazivom „Ja mogu, ja hoću...“. Tri najbolja likovna i literarna rada nagrađena su simboličnim nagradama, a učenici su se predstavili šarolikim programom kroz romski ples i romsku tradicionalnu nošnju, recital, dramsko-muzički prikaz, igrokaz, ples, folklor i lirsku dramu.

Sretan Dan Roma uz dobrodošlicu, prisutnima je poželio načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, koji je kazao da je ova Općina već tradicionalno, s početkom proljeća domaćin manifestacije, koja se organizira povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma. „Škole sa područja naše općine su bile u najvećoj mjeri uključene u projekte inkluzije kada je u pitanju obrazovanje i tu su postignuti značajni rezultati. Drago mi je da se na jedan ovakav lijep način sastajemo i družimo“, kazao je u svom obraćanju načelnik Efendić.

Svečanosti su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, obrazovnih ustanova iz Kantona Sarajevo, kao i predstavnici međunarodnih i lokalnih nevladinih organizacija.

Kako je kazao Kantonalni ministar za obrazovanje, nauku i mlade Elvir Kazazović, nadležno ministarstvo sarađuje sa mnogim organizacijama u cilju uključivanja Roma u obrazovanje, ali najznačajniju ulogu nosi „Caritas“ Švicarske. „Želim da im se zahvalim na svim dosadašnjim aktivnostima. Svjesni smo u kojoj se poziciji nalazi romska populacija i nastojat ćemo da sa ostalim resornim ministarstvima unaprijedimo aktivnosti u cilju što većeg uključivanja Roma u obrazovanje“, rekao je ministar Kazazović.

Kako je istaknuto, projekat, Uključivanje i obrazovanje Roma u Bosni i Hercegovini, doprinosi unapređenju osnovnog i srednjeg obrazovanja i završavanju školovanja romske populacije, kao i boljem razumijevanju romske kulture i tradicije. Od 2010. godine realizirano je 8.927 dodatnih časova, a 378 romske djece je upisano u prvi razred osnovne škole. Program je proširen i na srednje škole, tako da su realizirana 462 dodatna časa, a 56 djece upisano je u srednje škole. Također, obuku za profesiju moler/farbar, lakirer namještaja i kuhar završila su 43 Roma, od čega su dvije Romkinje dobile zaposlenje u ugostiteljstvu, dok je šest Roma zaposleno u kompaniji Ećo company.

Vlade Švicarske i Lihtenštajna i Fondacija Medicor su se opredijelile da, zajedno sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Caritasom Švicarske i nevladinom organizacijom „Budi moj prijatelj“ i Asocijacijom za razvoj LEDA, poboljšaju položaj djece romske nacionalnosti i njihovu integraciju u društvo.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE