Općina Novi Grad podržala Centar za rani rast i razvoj sa 40.000 KM

Vršilac dužnosti pomoćnika načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za obrazovanje, kulturu i sport Tajib Delalić i Amir Omanović, direktor SOS Dječijih sela BiH potpisali su, u utorak 22. marta, Sporazum o saradnji kojim je Općina Novi Grad podržala projekat SOS Centra za rani rast i razvoj sa 40.000 KM.

U okviru Centra za rani rast i razvoj, putem različitih aktivnosti, kod djece se razvija socijalizacija, utiče na njihov fizički, kognitivni, socio-emocionalni razvoj, razvoj ličnosti, razvoj govora, komunikacije i stvaralaštva. Cilj ovih aktivnosti je, putem rane intervencije, osigurati poticajno okruženje u kojem će dijete rasti i razvijati se, što ima veliki značaj za dalje napredovanje i postizanje boljih rezultata djeteta.

„SOS Dječija sela BiH su jedinstvena organizacija u sistemu socijalne zaštite u BiH, koja ulaže sve resurse u izgradnju sretne budućnosti djevojčica i dječaka o kojima brine. U tom se ogleda značaj Centra za rani rast i razvoj, koji pomaže djeci, ali i njihovim roditeljima, i pruža im podršku baziranu na holističkom pristupu, individualnom radu sa svakim djetetom, te uključivanju roditelja,“ rekao je direktor Omanović.

Zbog kompleksnosti holističkog pristupa radu sa najmlađima, njihovim roditeljima, kao i budućim majkama i parovima koji se pripremaju za izazove roditeljstva, izuzetno je značajno osigurati kontinuiranu finansijsku pomoć za rad Centra, i zbog toga podrška Općine Novi Grad predstavlja važan doprinos u implementaciji ovog projekta.

„Izuzetno smo zadovoljni dosadašnjim radom i rezultatima SOS Centra za rani rast i razvoj i nastavit ćemo podržavati ovaj projekat i u narednom periodu,“ istakao je Tajib Delalić.

U okviru ceremenije potpisivanja, održan je i sastanak predstavnika SOS Dječijih sela BiH, Općine Novi Grad, te direktora deset osnovnih škola sa područja ove općine. Direktori škola su izrazili interes za projekte koje implementiraju SOS Dječija sela, a osim Centra za rani rast i razvoj, razgovarano je i o nastavku projekta govorno-jezičke rehabilitacije u koji su uključeni novogradski učenici sa glasovno-govornim poteškoćama. Na sastanku su predstavnici škola projekat ocjenili veoma uspješnim i tražili da se poveća broj učenika koji su obuhvaćeni projektom govorno-jezičke rehabilitacije, školskog uzrasta. Međutim, zbog ograničenih sredstava sa kojima raspolaže Općina, apelovano je da se u finansiranje ovih aktivnosti uključe i druge nadležne institucije i ministarstva na različitim nivoima.

Na kraju susreta predstavnici Općine Novi Grad Sarajevo i direktori osnovnih škola su obišli prostorije SOS Društvenog centra, Centar za rani rast i razvoj, te se upoznali sa novim projektima za mlade, koje realizira Organizacija SOS Dječija sela BiH.

PRES SLUŽBA OPĆINE