Uređuje se još 250 metara šetnice na Bulevaru branilaca Dobrinje

Općina Novi Grad Sarajevo i u ovoj je godini nastavila realizaciju projekta uređenja i revitalizacije šetnice na Bulevaru branilaca Dobrinje, u okviru kojeg će biti uređeno još blizu 250 metara šetnice na Dobrinji.

Riječ je o nastavku projekta u sklopu kojeg je u proteklom periodu uređeno oko 500 metara šetališta, sa denivelisanim dijelom zelene površine, odmorištima sa klupama za sjedenje, a postojeća hortikultura je upotpunjena novim zelenilom. Denivelacijom zelene površine, nastoji se zeleni pojas zaštititi od automobila i sl.

Prema riječima predstavnika izvođača radova, firmeBosmanradovi se odvijaju shodno vremenskim uslovima. U toku su zemljani i armirano-betonski radovi na izgradnji AB zidića i klupa za sjedenje, nakon čega će se pristupiti oblaganju zidova kamenom oblogom, zatim popločavanju staza i odmorišta, te postavljanju drvene konstrukcije za klupe, kao i postavljanju korpi za otpatke.     

Uređenjem još 250 metara šetnice ovaj dio Novog Grada poprimit će još ljepši izgled, a naročito u proljeće kada ovaj prostor bude upotpunjen sezonskim cvijećem i ukrasnim zelenilom. Za ove radove iz budžeta Općine izdvojeno je 189.500 KM.

Osim toga, dodatno će se obogatiti sadržaj pješačke zone, koja će biti produžena do kraja naselja, a stanovnici ovog dijela Novog Grada dobit će još mjesta za odmor i ugodnu šetnju.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE