OPĆINSKO VIJEĆE NOVI GRAD SARAJEVO: Jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave

Na 35. sjednici Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo održanoj u četvrtak, 25. februara, jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo za prošlu godinu, kao i Izvještaj o radu Općinskog vijeća, radnih tijela i Službe Općinskog vijeća za 2015. godinu.

 

Kako je rečeno, nadležne općinske službe su uz podršku Općinskog vijeća u protekloj godini realizirale veliki broj projekata i aktivnosti koji su doprinjeli stvaranju ugodnijeg ambijenta za življenje stanovnika naše općine. Poseban pomak postignut je u oblasti privrede i ekonomskog razvoja, urbanizma i sl. što je rezultiralo povećanjem prihoda, a samim tim i budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu, koji će i ove godine najvećim dijelom biti usmjeren u realizaciju kapitalnih projekata, ali i podsticaj razvoja privrede i zapošljavanja, kao i u socijelne projekte, projekte iz oblasti obrazovanja, sporta, kulture itd.

 

Također, istaknuto je da je Općina Novi Grad započela proces dobijanja certifikata Općine naklonjene biznisu BFC – „Business friendly community“. Radi se o programu certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi. Program ima za cilj poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima u svrhu uspostavljanja dobrog poslovnog okruženja, te efikasne i transparentne lokalne administracije.

 

Usvojen je i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Novi Grad Sarajevo za 2015. godinu, kao i Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području općine.

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi i kriteriji za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje kioska, slobodnostojećih otvorenih bašti, reklamnih panoa, displeja i ostalih sadržaja. Obzirom na činjenicu da je u dosadašnjem radu uočen veliki broj slučajeva specifičnog korištenja javne površine i sadržaja vezanih za njeno korištenje, Odlukom su predviđeni i novi sadržaji, kao što su info-stolovi, zabavni sadržaji za djecu i odrasle, elementi urbanog mobilijara, ulična umjetnost i drugi specifični sadržaji.

 

Donesenom Odlukom urediće se navedena oblast tako da se privremeno korištenje javnih površina reguliše na način da se sadržaj koji se postavlja, postavlja u skladu sa elaboratom ili na osnovu prostornih mogućnosti prema stručnom mišljenju Zavoda za planiranje razvoja KS-a. Ako se radi o pješačkoj površini objekti se postavljaju prema mišljenju Ministarstva saobraćaja KS-a.

 

 „Ono što je novina jeste da je Odlukom predviđeno umanjenje naknada za zauzimanje javne površine (postavljanje kioska) demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca. Mi smo jedina Općina u KS koja je propisala da se naknada može umanjiti za 70 posto za privremeno korištenje javne površine, ako s tim korištenjem korisnik rješava svoj radno-pravni status", kazao je Sanel Kasapović, pomoćnik načelnika za urbanizam, imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad.

 

Prisutnim vijećnicima prezentirana je informacija o stanju sigurnosti i aktivnostima Treće policijske uprave u 2015. godini. Prema riječima načelnika Treće PU Milorada Bašića sigurnosna situacija na području Novog Grada može se ocijeniti dobrom, jer je evidentno da je broj izvršenih krivičnih djela u konstantnom opadanju. Kako je kazao, u protekloj godini je došlo do smanjenja broja izvršenja krivičnih djela u Novom Gradu za 15,74 posto u odnosu na 2014. godinu.

 

Na sjednici je usvojen je i prijedlog Programa saradnje Općine Novi Grad Sarajevo sa lokalnim zajednicama u BiH i inostranstvu za 2016. godinu. Također, usvojen je i Izvještaj o realizaciji Odluke o stipendiranju učenika i studenata za školsku 2015/16. godinu, Izvještaj o realizaciji akcionog plana za implemetaciju Strategije za mlade Općine Novi Grad Sarajevo u 2015. godini, zatim Izvještaj o realizaciji projekata humanitarnog karaktera  za NVO po javnom pozivu u 2015. godini.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE