Sutra 35. sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo

Trideset peta sjednica Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo održat će se u četvrtak, 25. februara, u 10 sati, u sali Općinskog vijeća.  

 Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Informacija o stanju sigurnosti i aktivnosti Treće policijske uprave u 2015. godini sa uporednim

pokazateljima iz prethodnih godina

2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća, radnih tijela i Službe za poslove Općinskog vijeća u 2015. godini

3. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo za 2015. godinu

4. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Novi Grad Sarajevo u 2015. godini

5. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novi Grad Sarajevo

6. Prijedlog Programa saradnje Općine Novi Grad Sarajevo sa lokalnim zajednicama u BiH i

inostranstvu za 2016. godinu

7. Nacrt Programa obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-

oslobodilačkog rata 9295 i NOR-a 41-45 u 2016. godini

8. Izvještaj o realizaciji Odluke o stipendiranju učenika i studenata za školsku 2015./16. godinu

9. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije za mlade Općine Novi Grad Sarajevo u 2015. godini

10. Izvještaj o realizaciji projekta humanitarnog karaktera za NVO po javnom pozivu u 2015. godini

11. Izvještaj o realizaciji projekta NVO civilnog društva po javnom pozivu u 2015. godini

12. Informacija o održanim kulturno-zabavnim manifestacijama u 2015. godini (sa posebnim osvrtom na filmske projekcije)

13. Informacija o realizaciji Programa dodjele jednokratne novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta porodicama sa troje ili više djece u 2015. godini

14. Informacija o dodjeli pomoći u participaciji liječenja teško oboljelih osoba sa područja Općine Novi Grad Sarajevo u 2015. godini

15. Akti iz imovinsko-pravne oblasti

16. Vijećnička pitanja i inicijative

 

PRES SLUŽBA OPĆINE