Zadruga "Agrofood" - Konjević Polje donirala 400 kilograma špinata korisnicima narodnih kuhinja

Opšta poljoprivredna zadruga "Agrofood" - Konjević Polje, koja djeluje u sklopu Bosanske tržnice na Dobrinji, donirala je 400 kilograma friško ubranog, mladog špinata za potrebe korisnika narodnih kuhinja na području Novog Grada.

Humanitarnom udruženju "Merhamet" - Narodnoj kuhinji Švrakino Selo uručeno je 200 kilograma špinata za 574 korisnika.

Također, narodnim kuhinjama Crvenog krsta/križa Novi Grad Sarajevo na Alipašinom Polju i u naselju Otoka, isporučeno je 200 kliograma ovog povrća za 190 korisnika.

Ovom prilikom korisnici narodnih kuhinja navedenih humanitarnih organizacija izrazili su zahvalnost "Bosanskoj tržnici" i zadruzi "Agrofood" - Konjević Polje za donirano povrće.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE