Zašto ulagati u općinu Novi Grad Sarajevo

Postupak registracije i troškovi

 

 

 

  • Kako i kakvo privredno društvo osnovati

 

1 KORAK

 

2 KORAK

 

3 KORAK

 

4 KORAK

Naziv kompanije (Osnivački akt)

Registracija stranog ulaganja (samo za osnivanje društva sa stranim kapitalom)

Upis u sudski registar

Izrada pečata

Preuzimanje obrazaca

 

Prijava u Zavodu za statistiku

Uplata depozita

Otvaranje računa

Potvrda o nepostojanju poreskih obaveza

 

Upis u carinske evidencije

Ovjeravanje dokumenata

Prijava Upravi za indirektno oporezivanje

Izjava direktora

Prijava u Poreznu upravu

Uplata takse za objavu oglasa

Prijava u FZ PIO/MIO