Srednje škole

Zakonom o srednjem obrazovanju (Službene novine KS broj: 23/10) regulira se: srednje obrazovanje svih učenika doraslih za srednje obrazovanje, dopunsko obrazovanje odraslih i stručno usavršavanje koje se ostvaruje u ustanovama srednjeg obrazovanja, nakon završene osnovne škole.

Ciljevi srednjeg obrazovanja i odgoja su: obezbjeđivanje prava svakog učenika na srednje obrazovanje pod jednakim uvjetima, u skladu sa njegovim interesovanjem i mogućnostima,  zatim  pružanje podrške učenicima srednje škole u izboru odgovarajućeg zanimanja, te  stvaranje uvjeta za kvalitetno srednje obrazovanje, koje uključuje dostizanje svjetskih standarda u sticanju znanju i usvajanju vještinama.

Na području Općine Novi Grad Sarajevo smještene su tri srednje škole  i Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Nedžarićima. 

1.
PETA GIMNAZIJA
Senada Poturka bb
Centrala: +387 (0)33 768 880
T: +387 (0) 33 235 412
T: +387 (0) 33235 413
F: +387 (0) 33 235 521
 
2.
GIMNAZIJA DOBRINJA
Senada Poturka bb

T:+387 (0) 33 464 948
F:+387 (0) 33 464 284

3.
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
Safeta Zajke 2
T: +387 (0) 33 650 998
T: +387 (0) 33 651 108
4.

CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU I OMLADINU

Ramiza Salčina 6
T: +387 (0) 33 460-745
F: +387 (0) 33 473-020