Kategorija
Više vijesti iz ove kategorije

Služba za poslove općinskog vijeća

1.352 objavljeno
Sekretar Općinskog vijeća tel. 291-125; fax. 291-271; soba 239e-mail: sekretarov@novigradsarajevo.ba POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO  OPĆINSKO VIJEĆE NOVI GRAD SARAJEVO Općinsk...

Pravobranilaštvo Općine Novi Grad Sarajevo

1.352 objavljeno
Pravobranilaštvo Općine Novi Grad Sarajevo je državno tijelo koje preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Novi Grad Sarajevo. Ovlaštenja i nadležnos...

Služba za inspekcijske poslove

1.352 objavljeno
              Služba za inspekcijske poslove  Općine Novi Grad Sarajevo djeluje u sklopu Jedinstvenog općinskog organa uprave, čiji poslovi su definisani Odlukom o organizaciji jedinstvenog općinsko...

Služba za lokalnu samoupravu

1.352 objavljeno
OPĆI PODACI  O MJESNIIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO   Na području općine Novi Grad Sarajevo funkcioniše 28 mjesnih zajednica u 23 sjedištu. Mjesne zajednice konstituisane su u...

Služba civilne zaštite

1.352 objavljeno
Rad Službe civilne zaštite Općine Novi grad se odvija prema Programskim i Planskim dokumentima proisteklim iz zakonske regulative, te Programa rada Općinskog načelnika, Programa rada Federalne Uprave...

Služba za finansije i zajedničke poslove

1.352 objavljeno
Služba za finansije i zajedničke poslove, vrši sljedeće poslove: provođenje zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti općine u oblasti privrede, finansija i inspekcijskih poslo...

Služba za investicije i komunalne poslove

1.352 objavljeno
Općinska Služba za investicije i komunalne poslove, vrši sljedeće poslove: izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana, provodi utvrđena politiku u o...

Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo

1.352 objavljeno
Općinska Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo, vrši sljedeće poslove: izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti boračko-invalidske zaštite, rada, s...

Služba za obrazovanje, kulturu i sport

1.352 objavljeno
Općinska služba za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj, vrši sljedeće poslove: provođenje zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti općine u oblasti obrazovanja, kultu...

Služba za opću upravu

1.352 objavljeno
Služba za opću upravu, vrši sljedeće poslove: DRŽAVLJANSTVO:Za osobe za koje je izvršen upis u matičnu knjigu državljana u Općini Novi Grad Sarajevo uvjerenje o državljanstvu sa izdaje na šalteru mat...

Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj

1.352 objavljeno
Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj, djeluje putem dva odsjeka: Odsjek za privredu, poljoprivredu i poslovne prostore Odsjek za lokalni ekonomski razvoj   U nadležnosti Službe su s...

Služba kabineta općinskog načelnika

1.352 objavljeno
RAD KABINETA OPĆINSKOG NAČELNIKA Općinski načelnik u okviru svoje nadležnosti: predstavlja i zastupa Općinu, izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog budžeta, ekonomske planove, r...

Služba za urbanizam, imovinsko – pravne geodetske poslove i katastar nekretnina

1.352 objavljeno
Općinska Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, vrši sljedeće poslove: izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima prostornog ure...