Zapisnici

 

 

         28.03.2017.godine  Zapisnik
         28.11.2016.godine  Zapisnik
         04.11.2016.godine  Zapisnik
         24.03.2016.godine  Zapisnik
         22.02.2016.godine  Zapisnik
   

 

Kontakt osoba

Tehnički sekretar Privrednog/Poslovnog savjeta Općinskog načelnika Općine Novi Grad Sarajevo:

Mirela Bubalo

Telefon: 033 291 139

E mail: mirelabubalo@novigradsarajevo.ba