Privreda i zapošljavanje

REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATAPRIVREDA I ZAPOŠLJAVANJE

Kao najmnogoljudnija općina u Bosni i Hercegovini sa mladim, dinamičnim i obrazovanim stanovništvom, spremnim za rad, učenje i raspoloženim za saradnju i komunikaciju, Općina Novi Grad Sarajevo predstavlja atraktivno mjesto za poslovanje i ulaganje.

Na području Općine Novi Grad Sarajevo posluje preko 6200 privrednih subjekata (pravnih lica sa sjedištem na području Općine, poslovne jedinice u sastavu privrednih društava sa sjedištem na drugim općinama, te obrtnici), što je gotovo petina od ukupnog broja privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo. Kako je Općina Novi Grad Sarajevo mjesto povoljno za pokretanje i razvoj biznisa, to i ovaj broj ima tendenciju rasta.
Naša Općina obuhvata 35% proizvodnih zona, te 41,2 % privrednih zona Kantona Sarajevo. Tu su sjedišta velikog broja uspješnih firmi koje zapošljavaju značajan dio stanovništva.
Zaposlenost takođe ima tendenciju rasta i najveći broj stanovnika Općine Novi Grad Sarajevo (preko 50%) je zaposlen u tercijarnom sektoru kojeg čine trgovina, ugostiteljstvo, saobraćaj, skladištenje, komunikacije, finasijsko posredovanje, obrazovanje i sl. i u ovom sektoru je evidentan najveći broj brzorastućih preduzeća.

UNAPREĐENJE PRIVREDE

Općina Novi Grad Sarajevo je u 2013. godini izdvojila 400.000,00 KM za podsticaj privredi u cilju povećanja  / očuvanja broja radnih mjesta kroz poboljšanje infrastrukture u poslovnim zonama, subvencioniranja dijela kamatne stope za plasman povoljnih finansijskih linija za privrednike sa naše Općine, finansiranje zapošljavanja pripravnika,  te promociju privrede u cilju privlačenja investitora.
Kako su navedene mjere ocjenjene kao izuzetno pozitivne trend podsticanja privredi i saradnje sa privrednicima kroz svakodnevnu komunikaciju se nastavlja pa su i u Budžetu za 2014. godinu takođe predviđena sredstva za slične namjene.

Općinski menadžment je u novoj strategiji prepoznao i definisao razvoj privrede kao jedan od strateških ciljeva i kroz aktivnu politiku u kontaktu s privrednicima, kroz stalne obilaske, razmjenu iskustava, prijedloga, zajednički kreiramo mjere za unapređenje privrede i ukupne poslovne klime. U fokusu je privreda i privrednici i u slučaju opravdanih zahtjeva od strane uspješnih poslovnih subjekata i projekata spremni smo prilagoditi svoju organizacionu strukturu.

Kroz pravilnu raspodjelu, odnosno strukturu Bužeta koji se manjim dijelom koristi za finansiranje administracije, a većim dijelom usmjeren na finansiranje kapitalnih projekata, društvene infrastrukture te podršku lokalnoj privredi Općina Novi Grad Sarajevo crpi snagu da dalji razvoj. 

BOSANSKE TRŽNICE

Općina Novi Grad Sarajevo želi dati konkretan doprinos i stimulans za proizvodnju i potrošnju domaćih prehrambenih proizvoda. Osnivanjem Bosanske tržnice želimo pomoći domaćoj prehrambenoj proizvodnji i učiniti je dostupnoj našim sugrađanima, jer je Općina Novi Grad jedan od najvećih potrošača prehrambenih proizvoda u BiH.  Planiramo da Bosanska tržnica bude cjelogodišnja izložba autohtonih, autentičnih i zdravih bosansko - hercegovačkih proizvoda. 

Već je održan Prvi sajam domaćih proizvoda na Dobrinji – Bosanska tržnica u oktobru 2013. godine, gdje je svoje proizvode izlagalo će 26 proizvođača. Tokom trodnevnog sajma koji je organiziran u saradnji sa Udruženjem voćara “Drina” i švicarskim Caritasom, uz učešće zadruge „Više-grad“ iz Višegrada, građanima je omogućeno da na jednom mjestu kupe kvalitetne domaće proizvode.   

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PROMOCIJE I PREZENTACIJE 

 

BOSANSKI VIDEO

 

ENGLISH VIDEO