Poslovni prostori

Općina Novi Grad Sarajevo raspolaže sa određenim brojem poslovnih prostora i garaža u svom vlasništvu. Isti su predviđeni za dalju dodjelu kako fizičkim i pravnim licima za početak ili razvoj već postojećeg biznisa. Na tom osnovu želimo Vas upoznati da je najveći broj je već zakupljen ali napominjemo da ima i prostora za koje se mogu planirati i novi zakupci.

 

            Dodjela poslovnih prostora, garaža i skloništa regulisana je Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo ( ''Službene novine Kantona Sarajevo'' , broj /13 ). Navedena Odluka je definisala kompletnu materiju kojom se reguliše uslovi, način i postupak dodjele kako poslovnog prostora, tako i garaže i atomskog skloništa kojim raspolaže Općina Novi Grad Sarajevo. Istom je definisana poslovna zona i početna cijena po m2 na slijedeći način :

 
 N A M J E N A

Poslovna zona

ugostiteljstvo

trgovina, biro, kancelarija

zanatsko-uslužna, proizvodnja

zdravstvo, obrazovanje, kultura, sport

I
13,00
12,00
10,00
10,00
II
12,00
10,00
8,00
8,00
III
10,00
8,00
5,00
5,00
 

            Iz gornje tabele je vidljivo da su trenutne početne cijene po m2 određene u realnim okvirima i da su usklađene prema djelatnostima i zonama gdje se prostor nalazi.

 

            Ovim putem pozivamo sve privredne subjekte koji žele da svoj započeti biznis unaprijede na području Općine koja je , po posljednjem popisu stanovništva, najmnogoljudnija općina ne samo na nivou Kantona Sarajevo nego i države BiH da razmotre naše ponude,zakupe prostor i započnu biznis na području Općine Novi Grad

 

            Svi poslovni prostori Općina Novi Grad Sarajevu se nalaze u zgradama kolektivnog stanovanja, u okruženju u kojem živi veći broj stanovnika, što Vašem biznisu otvara nove razvojne perspektive.Važno je napomenuti da većina općinskih poslovnih prostora posjeduje urednu  kako unutarnju tako i vanjsku infrastrukturu bez potrebe nekih značajnih ulaganja u iste.

 

            Ukoliko ste zainteresirani za saradnju sa Općinom Novi Grad Sarajevo u dijelu koji se tiče poslovnog prostora, stojimo Vam na usluzi i raspolaganju .

 
Kontakt :

Općina Novi Grad Sarajevo , soba 234 / II – Odsjek za privredu i poslovne prostore

 tel. 033 / 291 – 235 ili 033 / 291 – 292

e-mail adresa: prostori@novigradsarajevo.ba