Plan javnih nabavki

IZVOD IZ IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

 
R.B. PREDMET NABAVKE Vrijednost nabavke bez PDV-a  Vrijednost nabavke s PDV-om Vrsta postupka Rok za pokretanje postupka
1 Nabavka računarske opreme za Jedinstveni Općinski organ uprave 83.931,62 98.200,00 Otvoreni postupak April
2 Usluga centralizovanog printanja na iznajmljenim printerima  59.829,06 70.000,00 Otvoreni postupak August
3 Nabavka kancelarijskog namještaja 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak Maj
4 Nabavka vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo 51.282,05 60.000,00 Otvoreni postupak Maj
5 Nabavka goriva i maziva za potrebe Općine 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak Maj
6 Nabavka kancelarijskog materijala 213.675,21 250.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum) Februar
7 Uređivanje i čišćenje vodotoka rijeka i potoka u cilju sprečavanja plavljenja, uključujući i potok Bojnik 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum) Juni
8 Deminiranje  po prioritetima CZONG i projektima BHMAC-a 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum) Maj
9 Sanacija i rekonstrukcija objekta skladišta  Službe Civilne zaštite 111.111,11 130.000,00 Otvoreni postupak Mart
10 Opremanje i osposobljavanje magacinskog prostora za potrebe službi CZ (smješten u krugu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko) 51.282,05 60.000,00 Otvoreni postupak Juni
11 Prevencija i saniranje šteta nastalih prirodnim i drugim nepogodama i za potrebe zaštite i spašavanja  111.111,11 130.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum) Maj
12 Sanacija pješačke zone II Općina-Otoka uključujući i odmorišta 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak Maj
13 Izgradnja biciklističke staze Neđarići-Dobrinja 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak Maj
14 Izvođenje radova na rješavanju saobraćaja u mirovanju uključujući dvoetažni parking u MZ “Dobrinja A” 256.410,26 300.000,00 Otvoreni postupak Juli
15 Rekonstrukcija trgova na Dobrinji i Alipašinom Polju 170.940,17 200.000,00 Otvoreni postupak Maj
16 Uređenje šetnice i Trga Bulevar Branilaca Dobrinje 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak April
17 Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u obuhvatu RP “Bojnik-Dobroševići” – u zoni rezervoara “Donji Mihaljevići”  85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak Juli
18 Sufinansiranje izgradnje pumpne stanice za rezervoar “Sokolje”,dovodni, potisni i distributivnu mrežu  170.940,17 200.000,00 Otvoreni postupak Juni
19 Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije  85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak April
20 Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Numan Paše Čuprilića od spoja sa ulicom Ibre Ćeske do spoja sa ul Briješko brdo 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak Mart
21 Izgradnja javne rasvjete na šetnici ul Bulevar Meše Selimovića 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak Maj
22 Regulacija vodotoka Lepenica 145.299,15 170.000,00 Otvoreni postupak April
23 Izvođenja radova na regulacije korita rijeke Miljacke 358.974,36 420.000,00 Otvoreni postupak Juli
24 Izgradnja sportskog igrališta u ul. Hekim Oglu Alipaše 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak Juli
25 Unapređenje energetske efikasnosti zgrada kolektivnog stanovanja  i javnih objekata (zgrada u ul. Salke Lagumdžije 1,3,5,7) 341.880,34 400.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum) August
26 Izgradnja sadržaja u okviru Centra za edukaciju sport i rekreaciju „Safet Zajko“:                                                         -sanacija i adaptacija objekata  (otvoreni amfiteatar i umjetnički paviljon) 811.965,81 950.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum) April
27 Izvođenja radova na vanjskom uređenju i fiskulturnoj sali OŠ "Dobroševići" 512.820,51 600.000,00 Otvoreni postupak April
28 Izvođenja radova na izgradnja objekta OŠ "Anex" II faza 170.940,17 200.000,00 Otvoreni postupak April
29 Izvođenja radova na izgradnji sportske dvorane i ostalih sadržaja uz OŠ "Umihana Čuvidina 1.452.991,45 1.700.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum) Juni
30 Nastavak radova na izgradnji objekta "Dom oslobodilaca" 170.940,17 200.000,00 Otvoreni postupak Maj
31 Izvođenja radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi općine 1.153.846,15 1.350.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum) April
32 Izvođenja radova na održavanju i sanaciji sportske dvorane „Ramiz Salčin“ 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak Juni
33 Rekonstrukcija, održavanje, popravak ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (LOT 1 i LOT 2) 598.290,60 700.000,00 Otvoreni postupak April
34 Rekonstrukcija, održavanje, popravak ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (Redovno održavanje) 512.820,51 600.000,00 Otvoreni postupak April
35 Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja, krovova i fasada 170.940,17 200.000,00 Otvoreni postupak Maj
36 Izgradnja i sanacija pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata 85.470,09 100.000,00 Otvoreni postupak Maj
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje općinskih objekata i (zgrade , MZ  i ostalo) 213.675,21 250.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum) Juli
38 Izvođenje radova na izgradnji fiskulturne sale OŠ "Mustafa Busuladžić", Dobroševići 1.282.051,28 1.500.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum) April
39 Sredstva za izgradnju natkrivenih niša i podzemnih spremnika za prikupljanje otpada 128.205,13 150.000,00 Otvoreni postupak Juni
40 Rekonstrukcija dovodno-distributivnog cjevovoda na potezu Butile-Rajlovac i distributivno-dovodnog cjevovoda na potezu od Rajlovca do ulice Franje Kluza 940.170,94 1.100.000,00 Otvoreni postupak Juni
41 Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo 111.111,11 130.000,00 Otvoreni postupak Juni
42 Sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije 188.034,19 220.000,00 Otvoreni postupak Mart
43 Usluga stampanja materijala za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo 68.376,07 80.000,00 Otvoreni postupak April