Press

Deset novih krovova na stambenim zgradama u Novom Gradu


Općina Novi Grad Sarajevo iz ovogodišnjeg je budžeta izdvojila 200.000 konvertibilnih maraka za hitne intervencije, odnosno sanaciju krovova i fasada na objektima kolektivnog stanovanja. Tim sredstvima bit će sanirano deset krovova i četiri fasade, u naseljima Švrakino Selo, Alipašino Polje, Saraj-P...
09-11-2017 13:56:54 by Press

Nove pristupne rampe za osobe sa invaliditetom na Alipašinom Polju, Mojmilu i Otoci


Općina Novi Grad Sarajevo i ove je godine realizirala projekat izgradnje pristupnih rampi za invalide, kako bi osobama koje se kreću u invalidskim kolicima poboljšala uslove života. Šest rampi izgrađeno je u naseljima Mojmilo, Alipašino Polje i Otoka. Za te radove iz općinskog budžeta izdvojeno je...
07-11-2017 16:03:52 by Press

Odluka - Investiciono održavanje i sanacija sportske opreme "Ramiz Salčin" - sanacija krova


Odluka - Investiciono održavanje i sanacija sportske opreme "Ramiz Salčin" - sanacija krova
07-11-2017 09:31:12 by admin

U Centru za kulturu na Dobrinji promovisana nova knjiga Kemala Čopre „Hadžibeg 3“


Nova knjiga sarajevskog pisca Kemala Čopre „Hadžibeg 3“, promovisana je u četvrtak, 2. novembra, u Centru za kulturu na Dobrinji pred velikim auditorijem. Bilo je to drugo po redu druženje sa Čoprom i predstavljanje njegovog rada u Centru za kulturu Dobrinja, koji je bio ispunjen do posljednjeg mje...
06-11-2017 13:30:31 by Press

Na Golom brdu bit će deminirano još 57.000 metara kvadratnih prostora


Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite kontinuirano radi na deminiranju lokaliteta Golog brda na Žuči. Cilj je da ova lokalna zajednica do kraja 2018. godine bude bez mina. U proteklih nekoliko mjeseci deminerski timovi FUCZ, uz tehničku podršku Civilne zaštite O...
02-11-2017 16:25:35 by Press

Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja u Mistral Technologies d.o.o.


Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - ILO broj 02/03-14-14556/17 o implementaciji Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, partner u Projektuje kompanija MistralTechnologiesd.o.o.u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Saraje...
02-11-2017 11:33:49 by admin

Fikret Kereš - Fića novi vijećnik Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo


Fikret Kereš - Fića, Zlatni ljiljan, poznatiji kao „lovac na tenkove“ sa Dobrinje novi je vijećnik u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo. U Općinsko vijeće Novi Grad delegiran je nakon izlaska Enesa Pešteka, vijećnika SDA, koji je zbog preuzimanja nove funkcije istupio iz vijeća. Fikret je nakon po...
01-11-2017 16:06:10 by Press

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Miljacke od P1-P7 sa rekonstrukcijom obalnih zidova mosta


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Miljacke od P1-P7 sa rekonstrukcijom obalnih zidova mosta
01-11-2017 13:25:29 by admin

JAVNI POZIV za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2


JAVNI POZIV  za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2     I PREDMET JAVNOG POZIVA   Predmet Javnog poziva je dodjela plastenika površine 50m2  u cilju ekonomskog osnaživanja nezaposlenih, socijalno i materijalno ugroženih porodica, odnosno...
01-11-2017 08:06:39 by admin

Usvojen rebalans budžeta Općine Novi Grad Sarajevo: U kapitalne projekte usmjerena još 2 miliona KM


Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo usvojilo je na današnjoj sjednici rebalans budžeta Općine Novi Grad Sarajevo, sa povećanjem za dva miliona konvertibilnih maraka u odnosu na planirani. Sredstva će biti usmjerena na sufinansiranje izgradnje saobraćajne infrastrukture u industrijskim zonama Rajlova...
31-10-2017 15:54:25 by Press

Odluka - Nabavka računarske opreme u okviru realizacije projekta "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou"


Odluka - Nabavka računarske opreme u okviru realizacije projekta "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou" 
31-10-2017 10:07:39 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivno-dovodnog cjevovoda DN 300 mm na potezima Butile - Rajlovac - ul. Franje Kluza i na izgradnji dovodnog cjevovoda DN 200 mm do pumpne stanice "Briješće"


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivno-dovodnog cjevovoda DN 300 mm na potezima Butile - Rajlovac - ul. Franje Kluza i na izgradnji dovodnog cjevovoda DN 200 mm do pumpne stanice "Briješće"
31-10-2017 10:05:00 by admin

U Centru za kulturu na Dobrinji besplatne sekcije violine, gitare, klavira ...


U Centru za kulturu na Dobrinji - vila Hadžihalilovića odnedavno su počele sa radom i besplatne sekcije klavira, gitare, violine, te dramska, literarna i likovna sekcija za djecu. Za rad sa djecom angažirane su stručne i kompetentne osobe koje svojom kreativnošću i posvećenosti svakom od polaznika...
30-10-2017 16:08:43 by Press

Rezultati javnog poziva za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2


Rezultati javnog poziva  za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2   U skladu sa čl. 5 Pravilnika o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2 broj 02/03-24-14629 od 24.08.2017. godine, dostavljenog Izvještaja o...
30-10-2017 12:14:33 by admin

Deseta radna sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo


Deseta radna sjednica Općinskog vijeća Općine novi Grad Sarajevo održat će se, u utorak, 31. oktobra, sa početkom rada u 10 sati. sjednica će se održati u sali Općinskog vijeća, na prvom spratu, u zgradi Općine. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: Informacija o izvršenju budžeta za per...
30-10-2017 08:57:56 by Press

Više od stotinu domaćinstava u Zabrđu, Rječici i Briješću ostalo bez pitke vode


Stanovnici novogradskih naselja Zabrđe, Rječica i Briješće, koji se već duži vremenski period snabdijevaju vodom iz cisterni zbog niskog pritiska na gradskoj vodovodnoj mreži, već peti dan nemaju vodu za piće. Alternativni način vodosnabdijevanja ovih naselja uspostavljen je nakon redukacija vode u...
27-10-2017 17:38:23 by Press

Odluka - Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta na području Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta na području Općine Novi Grad Sarajevo
27-10-2017 16:17:51 by admin

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda za poslovnu zonu Bačići Ø 300 dužine L=235m


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda za poslovnu zonu Bačići Ø 300 dužine L=235m
27-10-2017 16:15:30 by admin

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji potisnutog cjevovoda DN 200 mm od pumpne stanice "Briješće" do rezervoara "Sokolje"


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji potisnutog cjevovoda DN 200 mm od pumpne stanice "Briješće" do rezervoara "Sokolje"
27-10-2017 16:12:38 by admin

Odluka - Nabavka opreme za kino i multimedijalnu salu Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka opreme za kino i multimedijalnu salu Općine Novi Grad Sarajevo
27-10-2017 16:10:13 by admin