Press

Obilježena godišnjica stradanja građana na Otoci - granata ubila majku i kćerku


Delegacije Općine Novi Grad Sarajevo, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992. -1995., članovi porodica i prijatelji ubijenih, obilježili su, u subotu 30. jula,  23. godišnjicu stradanja građana u ulici Ilije Engela na Otoci. Položeno je cvijeće na spomen – obilježje i...
01-08-2016 12:04:23 by Press

Uskoro biciklističkom stazom i do Dobrinje


Naselje Dobrinja uskoro će biti povezano sa biciklističkom stazom, koja je u prošloj godini izgrađena od Otoke do Nedžarića i povezana sa Centrom za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“, čime je posjetiocima omogućen dolazak u najveći park u gradu Sarajevu i ovim prijevoznim sreds...
29-07-2016 14:16:13 by Press

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo: Rebalansom budžeta osigurana sredstva za obdanište u zgradi ŽIŠ-a u Buča Potoku i druge kapitalne projekte


Ovogodišnji budžet Općine Novi Grad Sarajevo veći je za blizu četiri miliona konvertibilnih maraka u odnosu na planirani, tako da ukupna budžetska sredstva za 2016. godinu iznose 39.768.000 konvertibilnih maraka. Rebalans budžeta usvojen je na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Novi Grad S...
29-07-2016 09:52:32 by Press

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA


U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za "Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji i rekonstrukciji obj...
28-07-2016 15:37:02 by

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE/OBAVJEŠTENJA


U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za "Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji lifta u objektu Opć...
28-07-2016 10:47:28 by

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
26-07-2016 15:31:37 by

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata


ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata
26-07-2016 15:24:01 by

Osigurana sredstva za projekte regulacije korita Miljacke i izgradnje vodovodne mreže u poslovnoj zoni Bačići


Sporazume o sufinansiranju projekata čišćenja i regulacije korita rijeke Miljacke, te izgradnje vodovodne mreže u poslovnoj zoni Bačići potpisao je danas načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa ministrom privrede Kantona Sarajevo Muharemom Šabićem. Projekti koji će se realizirati u nare...
26-07-2016 11:03:10 by Press

Temeljita rekonstrukcija škole „Fatima Gunić“ bit će završena do početka nove školske godine


Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić obišli su radove u Osnovnoj školi „Fatima Gunić“ na Alipašinom Polju – B faza, gdje je u toku realizacija projekta utopljavanja objekta. Radi s...
26-07-2016 10:56:50 by Press

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo
25-07-2016 11:46:26 by

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE - Izvođenje radova na sanaciji objekta u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono-izložbenog prostora


ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE - Izvođenje radova na sanaciji objekta u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono-izložbenog prostora
22-07-2016 11:36:37 by

ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada


ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada
20-07-2016 11:33:31 by

K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana 15. Odluke o orga...
18-07-2016 16:00:00

K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana 15. Odluke o orga...
18-07-2016 16:00:00

U ulici Amira Krupalije u Buča Potoku izgrađeno još 135 metara separatne kanalizacione mreže


Završena je druga faza izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije u novogradskom naselju Buča Potok. Radi se o projektu koji je započet prošle godine kada je postavljen kanalizacioni cjevovod dužine oko 200 metara kroz kompleks firme „Zrak“. U ovoj godini izgradnj...
18-07-2016 16:00:00

ODLUKA O ODABIRU PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kodžina i Vejsila Čurčića


ODLUKA O ODABIRU PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kodžina i Vejsila Čurčića
18-07-2016 11:32:00 by

ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska


ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska
18-07-2016 11:30:02 by

Stanovnici Aneksa dobili ambulantu porodične medicine


Na zadovoljstvo mještana naselja Aneks, gdje živi oko 4.000 stanovnika, danas je svečano otvorena ambulanta porodične medicine. Objekat su, u prisustvu velikog broja građana, otvorili načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, Fuad Husić direktor Javne ustanove Kantona Sarajevo i ispred Min...
14-07-2016 16:00:00

Potpisan Sporazum za nabavku školskog namještaja i opreme za Osnovnu školu "Dobroševići"


  Sporazum o namjenskom korištenju sredstava za nabavku opreme za Osnovnu školu „Dobroševići“ potpisali su danas načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović. Za ovu namjenu obezbijeđena su sredstva u i...
13-07-2016 16:00:00