Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata
04-08-2016 15:17:21 by

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji dijela ograde u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji dijela ograde u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
04-08-2016 15:06:59 by

Počinje izgradnja 9. transverzale: Potpisan ugovor za gradnju prve faze saobraćajnice koja će spajati dva dijela općine Novi Grad


Izgradnja 9. transverzale, saobraćajnice koja će povezivati dva dijela općine Novi Grad Sarajevo počet će nakon što izvođač radova dostavi odgovarajuće bankovne garancije, što se očekuje u narednih sedam do 15 dana, najavljeno je tokom današnjeg potpisivanja ugovora za izvođenje radova na izgradnji...
04-08-2016 13:20:20 by Press

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JN - Izvođenje radova sanacije objekta u Centru za edukaciju , sport i rekreaciju “ Safet Zajko” u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono- izložbenog prostora


Obavještenje o poništenju - Izvođenje radova sanacije objekta u Centru za edukaciju , sport i rekreaciju “ Safet Zajko” u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono- izložbenog prostora
03-08-2016 14:58:35 by

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na opremanju portirnice i restorana u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na opremanju portirnice i restorana u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" po osnovnom ugovru
03-08-2016 14:53:42 by

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - Nabavka porofesionalnih aparata za isušivanje vlage i puštanja u pogon istih


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka profesionalnih aparata za isušivanje vlage i puštanje u pogon istih
02-08-2016 15:12:17 by

Nadležna Općinska služba u rekordnom roku odgovorila zahtjevima korisnika trgovinskih štandova na pijacama „Kvadrant“ i TC „Otoka“


Nakon što je Porezna uprava Federacije BiH zapečatila i zatvorila neregistrirane radnje i štandove na pijacama  TC „Otoka“ i „Kvadrant“, kojim upravljaju KJP „Tržnice pijace“ d.o.o. Sarajevo, trgovinske radnje počele su sa radom u veoma kratkom roku. Korisni...
01-08-2016 14:27:41 by Press

Obilježena godišnjica stradanja građana na Otoci - granata ubila majku i kćerku


Delegacije Općine Novi Grad Sarajevo, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992. -1995., članovi porodica i prijatelji ubijenih, obilježili su, u subotu 30. jula,  23. godišnjicu stradanja građana u ulici Ilije Engela na Otoci. Položeno je cvijeće na spomen – obilježje i...
01-08-2016 12:04:23 by Press

Uskoro biciklističkom stazom i do Dobrinje


Naselje Dobrinja uskoro će biti povezano sa biciklističkom stazom, koja je u prošloj godini izgrađena od Otoke do Nedžarića i povezana sa Centrom za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“, čime je posjetiocima omogućen dolazak u najveći park u gradu Sarajevu i ovim prijevoznim sreds...
29-07-2016 14:16:13 by Press

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo: Rebalansom budžeta osigurana sredstva za obdanište u zgradi ŽIŠ-a u Buča Potoku i druge kapitalne projekte


Ovogodišnji budžet Općine Novi Grad Sarajevo veći je za blizu četiri miliona konvertibilnih maraka u odnosu na planirani, tako da ukupna budžetska sredstva za 2016. godinu iznose 39.768.000 konvertibilnih maraka. Rebalans budžeta usvojen je na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Novi Grad S...
29-07-2016 09:52:32 by Press

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA


U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za "Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji i rekonstrukciji obj...
28-07-2016 15:37:02 by

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE/OBAVJEŠTENJA


U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za "Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji lifta u objektu Opć...
28-07-2016 10:47:28 by

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
26-07-2016 15:31:37 by

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata


ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata
26-07-2016 15:24:01 by

Osigurana sredstva za projekte regulacije korita Miljacke i izgradnje vodovodne mreže u poslovnoj zoni Bačići


Sporazume o sufinansiranju projekata čišćenja i regulacije korita rijeke Miljacke, te izgradnje vodovodne mreže u poslovnoj zoni Bačići potpisao je danas načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa ministrom privrede Kantona Sarajevo Muharemom Šabićem. Projekti koji će se realizirati u nare...
26-07-2016 11:03:10 by Press

Temeljita rekonstrukcija škole „Fatima Gunić“ bit će završena do početka nove školske godine


Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić obišli su radove u Osnovnoj školi „Fatima Gunić“ na Alipašinom Polju – B faza, gdje je u toku realizacija projekta utopljavanja objekta. Radi s...
26-07-2016 10:56:50 by Press

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo
25-07-2016 11:46:26 by

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE - Izvođenje radova na sanaciji objekta u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono-izložbenog prostora


ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE - Izvođenje radova na sanaciji objekta u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono-izložbenog prostora
22-07-2016 11:36:37 by

ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada


ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada
20-07-2016 11:33:31 by

K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana 15. Odluke o orga...
18-07-2016 16:00:00