Press

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
26-07-2016 15:31:37 by

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata


ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata
26-07-2016 15:24:01 by

Osigurana sredstva za projekte regulacije korita Miljacke i izgradnje vodovodne mreže u poslovnoj zoni Bačići


Sporazume o sufinansiranju projekata čišćenja i regulacije korita rijeke Miljacke, te izgradnje vodovodne mreže u poslovnoj zoni Bačići potpisao je danas načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa ministrom privrede Kantona Sarajevo Muharemom Šabićem. Projekti koji će se realizirati u nare...
26-07-2016 11:03:10 by Press

Temeljita rekonstrukcija škole „Fatima Gunić“ bit će završena do početka nove školske godine


Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić obišli su radove u Osnovnoj školi „Fatima Gunić“ na Alipašinom Polju – B faza, gdje je u toku realizacija projekta utopljavanja objekta. Radi s...
26-07-2016 10:56:50 by Press

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo
25-07-2016 11:46:26 by

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE - Izvođenje radova na sanaciji objekta u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono-izložbenog prostora


ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE - Izvođenje radova na sanaciji objekta u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono-izložbenog prostora
22-07-2016 11:36:37 by

ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada


ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada
20-07-2016 11:33:31 by

K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana 15. Odluke o orga...
18-07-2016 16:00:00

K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana 15. Odluke o orga...
18-07-2016 16:00:00

U ulici Amira Krupalije u Buča Potoku izgrađeno još 135 metara separatne kanalizacione mreže


Završena je druga faza izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije u novogradskom naselju Buča Potok. Radi se o projektu koji je započet prošle godine kada je postavljen kanalizacioni cjevovod dužine oko 200 metara kroz kompleks firme „Zrak“. U ovoj godini izgradnj...
18-07-2016 16:00:00

ODLUKA O ODABIRU PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kodžina i Vejsila Čurčića


ODLUKA O ODABIRU PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kodžina i Vejsila Čurčića
18-07-2016 11:32:00 by

ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska


ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska
18-07-2016 11:30:02 by

Stanovnici Aneksa dobili ambulantu porodične medicine


Na zadovoljstvo mještana naselja Aneks, gdje živi oko 4.000 stanovnika, danas je svečano otvorena ambulanta porodične medicine. Objekat su, u prisustvu velikog broja građana, otvorili načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, Fuad Husić direktor Javne ustanove Kantona Sarajevo i ispred Min...
14-07-2016 16:00:00

Potpisan Sporazum za nabavku školskog namještaja i opreme za Osnovnu školu "Dobroševići"


  Sporazum o namjenskom korištenju sredstava za nabavku opreme za Osnovnu školu „Dobroševići“ potpisali su danas načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović. Za ovu namjenu obezbijeđena su sredstva u i...
13-07-2016 16:00:00

Počela sanacija pješačke zone od RTV Doma do Studentskog doma u Nedžarićima


U  Općini Novi Grad Sarajevo od 11. jula ove godine započeti su radovi na sanaciji pješačke zone od RTV  Doma do Studentskog doma u Nedžarićima.   Riječ je o veoma značajnom infrastrukturnom projektu čijom će se realizacijom izvršiti kompletna zamjena postojećih dotrajalih betons...
12-07-2016 16:00:00

Počela sanacija Teheranskog trga i ulice Hasana Sućeske na Saraj Polju


U općini Novi Grad Sarajevo 7. jula ove godine, počeli su radovi na sanaciji Teheranskog trga uključujući i ulicu Hasana Sućeske. Na Trgu, gdje je prije nekoliko mjeseci urađena javna rasvjeta, u toku je uklanjanje polomljenih i popucalih ploča, koje će se zamjeniti asfaltom, dok će se preosta...
11-07-2016 16:00:00

U dvorani „Ramiz Salčin“ otvoreno Evropsko prvenstvo za košarkaše u kolicima


U sportskoj dvorani „Ramiz Salčin“ sinoć je počelo Evropsko prvenstvo za košarkaše u kolicima, koje je zvanično otvorio načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić.   „Naša reprezentacija je osvajaući prvo mjesto na proteklim prvenstvima zaslužila da bude domaćin...
11-07-2016 16:00:00