Press

Odluka - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenog objekta u ulici Salke Lagumdžije 1, 3, 5, 7 i 2, 4, 6, 8


Odluka - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenog objekta u ulici Salke Lagumdžije 1, 3, 5, 7 i 2, 4, 6, 8
08-08-2017 14:25:16 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (redovno održavanje)


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (redovno održavanje)
08-08-2017 14:22:23 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Vršenje usluge stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova investicionog, redovnog, zimskog održavanja cesta i ostalih objekata za saobraćaj na području općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Vršenje usluge stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova investicinonog, redovnog, zimskog održavanja cesta i ostalih objekata za saobraćaj na području općine Novi Grad Sarajevo
08-08-2017 14:19:42 by admin

Potpisani sporazumi o realizaciji projekata u deset škola sa područja općine Novi Grad Sarajevo


Danas je u Općini Novi Grad Sarajevo upriličeno potpisivanje sporazuma o realizaciji pomoći školama na području općine Novi Grad Sarajevo.Sporazume su potpisali Emir Dedović, pomoćnik načelnika Službe za finansije i direktori osnovnih škola “Osman Nakaš”, “Skender Kulenović”, “Dobroševići”, “Mehmeda...
07-08-2017 16:38:35 by

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka plastenika površine 50m2


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka plastenika površine 50m2
07-08-2017 10:23:17 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, trotoara, stepeništa i rukohvata


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, trotoara, stepeništa i rukohvata
07-08-2017 10:22:04 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Vršenje stručno-tehničkog nadzora na izvođenju radova u oblasti visokogradnje na području općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Vršenje stručno-tehničkog nadzora na izvođenju radova u oblasti visokogradnje na području općine Novi Grad Sarajevo
07-08-2017 10:19:00 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi Općine Novi Grad Sarajevo
07-08-2017 10:02:51 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju šetnice i trga Bulevar branilaca Dobrinje


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju šetnice i trga Bulevar branilaca Dobrinje
07-08-2017 08:54:37 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji umjetne trave na igralištu "SRCE"


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji umjetne trave na igralištu "SRCE"
07-08-2017 08:51:31 by admin

Odluka - Izvođenje radova na vanjskom uređenju i fiskulturnoj sali O.Š.Dobroševići


Odluka - Izvođenje radova na vanjskom uređenju i fiskulturnoj sali O.Š.Dobroševići
07-08-2017 08:49:35 by admin

Odluka - Izvođenje radova na izgradnji biciklističke staze Nedžarići-Dobrinja - II faza


Odluka - Izvođenje radova na izgradnji biciklističke staze Nedžarići-Dobrinja - II faza
07-08-2017 08:23:19 by admin

Program 23. Sarajevo Film Festivala u Centru “Safet Zajko”


Danas je u Centru za edukaciju sport i rekreaciju “Safet Zajko”, potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekta 23. Sarajevo Film Festivala na području općine Novi Grad Sarajevo. Sporazum su potpisali načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad P...
04-08-2017 14:36:34 by

Obavijest o ponovljenom javnom pozivu


Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - ILO broj 02/03-14-14556/17 o implementaciji Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, partneri u Projektu kompanije CEBOS doo Sarajevo i Herbal Spa doo Sarajevo u saradnji sa JU Služba za zapošljav...
03-08-2017 16:31:00 by

Općina Novi Grad Sarajevo nastavlja aktivnosti na projektima regulacije vodotoka Lepeničkog potoka i rijeke Miljacke


Nakon što su se u prethodnom periodu faznim izvođenjem radova realizirale aktivnosti na regulaciji vodotoka Lepeničkog potoka na dužini cca 1.760 metara – od ušća potoka u rijeku Bosnu do dijela naselja Zabrđe, pri čemu se izgradio i prelaz preko vodotoka, u ovoj godini shodno obezbjeđenim finansijs...
03-08-2017 16:19:12 by

Književno veče u Centru za kulturu na Dobrinji - "Fusnote uživo: Elis Bektaš"


U četvrtak 03. augusta 2017. godine u 20 sati u Centru za kulturu Dobrinja - Vila Hadžihalilovića održat će se književno veče pod nazivom „Fusnote uživo: Elis Bektaš".   Elis Bektaš je istaknuti bosanskohercegovački književnik i publicista, a u Centru za kulturu Dobrinja govorit će o svojoj knjiže...
02-08-2017 16:54:21 by

OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo putem javne licitacije


Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), člana 5. 7. i 8. Pravilnika o potupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14),  Odluke Općinskog vijeća Općine Nov...
02-08-2017 16:50:19 by

Rezultati ponovnog javnog poziva poslodavcima za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“


   A) Lista aplikanata - poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu "Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca" po Javnom pozivu Općine Novi Grad Sarajevo od 23.05.2017. godine:     NAZIV APLIKANTA (firme/centra): Ukupan broj o...
02-08-2017 16:05:08 by

U Općini Novi Grad Sarajevo održano prvo bosanskohercegovačko obilježavanje Porajmosa – dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu


U Galeriji Općine Novi Grad Sarajevo danas je održano prvo bosanskohercegovačko obilježavanje Porajmosa – dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj način Bosna i Hercegovina se pridružila evropskoj mreži naroda koji obilježavaju ovaj datum. U sklopu obilježavanja postavlj...
02-08-2017 13:54:42 by

Dan sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu u galeriji Općine Novi Grad Sarajevo


U srijedu  2. augusta 2017. godine u galeriji Općine Novi Grad Sarajevo održat će se prvo bosanskohercegovačko obilježavanje Dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu. Ulaz je slobodan, a obilježavanje će biti u 11 sati.
01-08-2017 13:25:25 by