Javne nabavke

Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na izgradnji fontane sa pratećim sadržajima u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na izgradnji fontane sa pratećim sadržajima u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
15-08-2016 10:26:25 by

Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na čišćenju rijeke Bosne od ušća Miljacke do Partizanskog mosta - ONGS


Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na čišćenju rijeke Bosne od ušća Miljacke do Partizanskog mosta - ONGS
10-08-2016 10:45:55 by

Obavještenje o poništenju postupka - nabavka opreme za potrebe opremanja dograđenog dijela postojećeg objekta OŠ "Dobroševići"


Obavještenje o poništenju postupka - nabavka opreme za potrebe opremanja dograđenog dijela postojećeg objekta OŠ "Dobroševići"
08-08-2016 10:40:26 by

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje zemljanih radova na nastavku izgradnje vodovodne mreže dužine 760 m u ulici Viteška


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje zemljanih radova na nastavku izgradnje vodovodne mreže dužine 760 m u ulici Viteška
05-08-2016 15:31:50 by

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na ucjevljenju otvorenog kanala u Bojniku


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na ucjevljenju otvorenog kanala u Bojniku
05-08-2016 15:27:15 by

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju platoa na brdu Žuč


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju platoa na brdu Žuč
05-08-2016 15:24:21 by

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na polaganju energetskih kablova i kablova za javnu rasvjetu


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na polaganju energetskih kablova i kablova za javnu rasvjetu
05-08-2016 15:19:17 by

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata
04-08-2016 15:17:21 by

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji dijela ograde u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji dijela ograde u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
04-08-2016 15:06:59 by

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JN - Izvođenje radova sanacije objekta u Centru za edukaciju , sport i rekreaciju “ Safet Zajko” u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono- izložbenog prostora


Obavještenje o poništenju - Izvođenje radova sanacije objekta u Centru za edukaciju , sport i rekreaciju “ Safet Zajko” u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono- izložbenog prostora
03-08-2016 14:58:35 by

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na opremanju portirnice i restorana u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na opremanju portirnice i restorana u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" po osnovnom ugovru
03-08-2016 14:53:42 by

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA


U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za "Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji i rekonstrukciji obj...
28-07-2016 15:37:02 by

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE/OBAVJEŠTENJA


U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za "Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji lifta u objektu Opć...
28-07-2016 10:47:28 by

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA


U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za „Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na opremanju portirnice i...
07-06-2016 16:00:00

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA


U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za „Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na polaganju energetskih...
07-06-2016 16:00:00