Javne nabavke

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka prehrambenih i higjenskih artikala namjenjenih kao pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka prehrambenih i higjenskih artikala namjenjenih kao pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu
04-10-2016 12:49:00 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji ograde na šehidskom mezarju "Buča Potok"


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji ograde na šehidskom mezarju "Buča Potok"
21-09-2016 13:11:46 by Press

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja


Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
19-09-2016 14:25:04 by Press

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja


Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
19-09-2016 14:15:47 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta vrtića "Vjeverica"


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta vrtića "Vjeverica"
16-09-2016 15:11:59 by Press

Infotmacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja


informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
09-09-2016 15:23:05 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo
08-09-2016 15:27:40 by Press

informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja


informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
08-09-2016 15:15:53 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Semaforizacija raskrsnica ulica Safeta Hadžića i Sulejmana Paćariza Hodže


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Semaforizacija raskrsnica ulica Safeta Hadžića i Sulejmana Paćariza Hodže
07-09-2016 15:57:41 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji natkrivenih niša i podzemnih kontejnera za diferencijalno prikupljanje otpada


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji natkrivenih niša i podzemnih kontejnera za diferencijalno prikupljanje otpada
07-09-2016 15:51:34 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova adaptacije prostorija u sklopu objekta đački dom "ŽIŠ" za potrebe vrtića


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova adaptacije prostorija u sklopu objekta đački dom "ŽIŠ" za potrebe vrtića
06-09-2016 15:46:21 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji prve faze objekata sportsko - rekreativnog centra Dobrinja


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji prve faze objekata sportsko - rekreativnog centra Dobrinja
05-09-2016 15:37:52 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na vanjskom uređenju dvorane "Srce" - Buča potok


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na vanjskom uređenju dvorane "Srce" - Buča potok
01-09-2016 15:23:11 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka opreme za čuvanje MTS-a mjesnih zajednica civilne zaštite


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka opreme za čuvanje MTS-a mjesnih zajednica civilne zaštite
01-09-2016 15:14:43 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kodžina i Vejsila Čurčića


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kodžina i Vejsila Čurčića
31-08-2016 15:07:07 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska
30-08-2016 10:21:59 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovara - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Atife Karalić čikma


Obavještenje o dodjeli ugovara - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Atife Karalić čikma
29-08-2016 10:02:08 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo
26-08-2016 10:29:20 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata
25-08-2016 10:16:46 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - izvođenje hortikulturnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - izvođenje hortikulturnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
23-08-2016 13:12:47 by Press