Javne nabavke

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka opreme za čuvanje MTS-a mjesnih zajednica civilne zaštite


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka opreme za čuvanje MTS-a mjesnih zajednica civilne zaštite
01-09-2016 15:14:43 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kodžina i Vejsila Čurčića


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kodžina i Vejsila Čurčića
31-08-2016 15:07:07 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska
30-08-2016 10:21:59 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovara - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Atife Karalić čikma


Obavještenje o dodjeli ugovara - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Atife Karalić čikma
29-08-2016 10:02:08 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo
26-08-2016 10:29:20 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata
25-08-2016 10:16:46 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - izvođenje hortikulturnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - izvođenje hortikulturnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
23-08-2016 13:12:47 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada
19-08-2016 13:17:27 by

Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na izgradnji fontane sa pratećim sadržajima u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na izgradnji fontane sa pratećim sadržajima u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
15-08-2016 10:26:25 by

Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na čišćenju rijeke Bosne od ušća Miljacke do Partizanskog mosta - ONGS


Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na čišćenju rijeke Bosne od ušća Miljacke do Partizanskog mosta - ONGS
10-08-2016 10:45:55 by

Obavještenje o poništenju postupka - nabavka opreme za potrebe opremanja dograđenog dijela postojećeg objekta OŠ "Dobroševići"


Obavještenje o poništenju postupka - nabavka opreme za potrebe opremanja dograđenog dijela postojećeg objekta OŠ "Dobroševići"
08-08-2016 10:40:26 by

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje zemljanih radova na nastavku izgradnje vodovodne mreže dužine 760 m u ulici Viteška


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje zemljanih radova na nastavku izgradnje vodovodne mreže dužine 760 m u ulici Viteška
05-08-2016 15:31:50 by

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na ucjevljenju otvorenog kanala u Bojniku


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na ucjevljenju otvorenog kanala u Bojniku
05-08-2016 15:27:15 by

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju platoa na brdu Žuč


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju platoa na brdu Žuč
05-08-2016 15:24:21 by

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na polaganju energetskih kablova i kablova za javnu rasvjetu


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na polaganju energetskih kablova i kablova za javnu rasvjetu
05-08-2016 15:19:17 by

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata
04-08-2016 15:17:21 by

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji dijela ograde u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji dijela ograde u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
04-08-2016 15:06:59 by

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JN - Izvođenje radova sanacije objekta u Centru za edukaciju , sport i rekreaciju “ Safet Zajko” u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono- izložbenog prostora


Obavještenje o poništenju - Izvođenje radova sanacije objekta u Centru za edukaciju , sport i rekreaciju “ Safet Zajko” u cilju prilagođavanja istog za namjenu edukaciono- izložbenog prostora
03-08-2016 14:58:35 by

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na opremanju portirnice i restorana u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na opremanju portirnice i restorana u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" po osnovnom ugovru
03-08-2016 14:53:42 by

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA


U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za "Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji i rekonstrukciji obj...
28-07-2016 15:37:02 by