Javne nabavke

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Vršenje usluge održavanje sistema Matični registar


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Vršenje usluge održavanje sistema Matični registar
28-03-2017 15:52:20 by Press

Vršenje usluga kolektivnog osiguranja uposlenih lica u Općini Novi Grad Sarajevo


Vršenje usluga kolektivnog osiguranja uposlenih lica u Općini Novi Grad Sarajevo
23-03-2017 15:50:02 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka specijalnog ATV vozila - traktor T5 četverotočkaš sa pripadajućom opremom za zaštitu i spašavanje


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka specijalnog ATV vozila - traktor T5 četverotočkaš sa pripadajućom opremom za zaštitu i spašavanje
21-02-2017 08:22:43 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Vršenje usluga održavanja, administriranja i razvoja sistema za upravljanje dokumentima i procesima ODOS.


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Vršenje usluga održavanja, administriranja i razvoja sistema za upravljanje dokumentima i procesima ODOS.
20-02-2017 08:15:04 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje dodatnih građevinsko-zanatskih i inastalaterskih radova na dogradnji postojećeg objekta OŠ "Dobroševići" u naselju Dobroševići


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje dodatnih građevinsko-zanatskih i inastalaterskih radova na dogradnji postojećeg objekta OŠ "Dobroševići" u naselju Dobroševići
20-02-2017 08:10:41 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka opreme za opremanje operativnog centra CZ


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka opreme za opremanje operativnog centra CZ
14-02-2017 13:41:29 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka kamera s opremom za snimanje nepristupačnih terena i ostale digitalne i audio opreme


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka kamera s opremom za snimanje nepristupačnih terena i ostale digitalne i audio opreme
09-02-2017 10:05:13 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji, adaptaciji i investicionom održavanju skloništa


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji, adaptaciji i investicionom održavanju skloništa
08-02-2017 10:09:36 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Čišćenje korita rijeke Bosne od Partizanskog mosta općine Novi Grad Sarajevo od profila P39 od P34 u dužini cca 180m


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Čišćenje korita rijeke Bosne od Partizanskog mosta općine Novi Grad Sarajevo od profila P39 od P34 u dužini cca 180m
07-02-2017 10:14:10 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge prevoza za učenike osnovne škole "Osman Nuri Hadžić"


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge prevoza za učenike osnovne škole "Osman Nuri Hadžić"
02-02-2017 13:47:16 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji parkovskog mobilijara


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji parkovskog mobilijara
18-01-2017 10:30:42 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka sadnog materijala- visokostablašica


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka sadnog materijala- visokostablašica
16-01-2017 09:36:47 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke- Nabavka profesionalnih aparata za isušivanje vlage


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke- Nabavka profesionalnih aparata za isušivanje vlage
12-01-2017 13:13:19 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji i izradi poda u garažno - magacinskom prostoru civilne zaštite


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji i izradi poda u garažno - magacinskom prostoru civilne zaštite
30-12-2016 11:40:52 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka košnica i pčelarske opreme


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka košnica i pčelarske opreme
05-12-2016 10:58:23 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka sadnog materijala - jagodasto voće


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka sadnog materijala - jagodasto voće
24-11-2016 13:13:31 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji rampi za invalidna lica na području Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji rampi za invalidna lica na području Općine Novi Grad Sarajevo
17-11-2016 13:03:09 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji polupodzemnih kontejnera za diferencijalno prikupljanje otpada na području Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji polupodzemnih kontejnera za diferencijalno prikupljanje otpada na području Općine Novi Grad Sarajevo
11-11-2016 14:57:18 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge prevoza za učenike OŠ "Sokolje"


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge prevoza za učenike OŠ "Sokolje"
10-11-2016 14:46:21 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje građevinskih radova na izgradnji primarne distributivne gasne mreže za naselja Ahatovići, Bojnik i Dobroševići (II faza)


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje građevinskih radova na izgradnji primarne distributivne gasne mreže za naselja Ahatovići, Bojnik i Dobroševići (II faza)
07-11-2016 12:50:58 by Press