Javne nabavke

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Vršenje usluge stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova investicionog, redovnog, zimskog održavanja cesta i ostalih objekata za saobraćaj na području općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Vršenje usluge stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova investicinonog, redovnog, zimskog održavanja cesta i ostalih objekata za saobraćaj na području općine Novi Grad Sarajevo
08-08-2017 14:19:42 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka plastenika površine 50m2


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka plastenika površine 50m2
07-08-2017 10:23:17 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, trotoara, stepeništa i rukohvata


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, trotoara, stepeništa i rukohvata
07-08-2017 10:22:04 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Vršenje stručno-tehničkog nadzora na izvođenju radova u oblasti visokogradnje na području općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Vršenje stručno-tehničkog nadzora na izvođenju radova u oblasti visokogradnje na području općine Novi Grad Sarajevo
07-08-2017 10:19:00 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju šetnice i trga Bulevar branilaca Dobrinje


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju šetnice i trga Bulevar branilaca Dobrinje
07-08-2017 08:54:37 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Vršenje usluga održavanja računarske opreme za potrebe općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Vršenje usluga održavanja računarske opreme za potrebe općine Novi Grad Sarajevo
01-08-2017 08:46:15 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica
01-08-2017 08:42:38 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka opreme mašina za održavanje prostora i objekata za potrebe općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka opreme mašina za održavanje prostora i objekata za potrebe općine Novi Grad Sarajevo
01-08-2017 08:37:16 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Vršenje stručno-tehničkog nadzora u oblasti niskogradnje na području općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Vršenje stručno-tehničkog nadzora u oblasti niskogradnje na području općine Novi Grad Sarajevo
27-07-2017 10:56:47 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na čišćenju rijeke Miljacke od mosta kod objekta TC Viza do željezničkog mosta iza autopijace, od profila P 19 do P 23 u dužini cca 700m


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na čišćenju rijeke Miljacke od mosta kod objekta TC Viza do željezničkog mosta iza autopijace, od profila P 19 do P 23 u dužini cca 700m
27-07-2017 10:53:35 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji pješačke zone II faza Općina - Otoka, uključujući odmorišta


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke- Izvođenje radova na sanaciji pješačke zone II faza Općina - Otoka, uključujući odmorišta
27-07-2017 10:45:49 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka materijala i pribora za tehničko održavanje objekata za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka materijala i pribora za tehničko održavanje objekata za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
27-07-2017 10:33:03 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji objekta vrtića Vjeverica po osnovnom Ugovoru


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji objekta vrtića Vjeverica po osnovnom Ugovoru
30-06-2017 15:19:44 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka robe za tople i hladne napitke za potrebe općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka robe za tople i hladne napitke za potrebe općine Novi Grad Sarajevo
30-06-2017 15:17:31 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji rampi za invalidna lica na području općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji rampi za invalidna lica na području općine Novi Grad Sarajevo
30-06-2017 15:14:00 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge obezbjeđenja prevoza učenika iz osnovnih škola za manifestacije od značaja za općinu


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge obezbjeđenja prevoza učenika iz osnovnih škola za manifestacije od značaja za općinu
29-06-2017 15:58:24 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" - izgradnja javne rasvjete


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na Izgradnji sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" - izgradnja javne rasvjete
23-06-2017 11:56:06 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge registracije službenih vozila za potrebe općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge registracije službenih vozila za potrebe općine Novi Grad Sarajevo
16-06-2017 11:48:24 by admin

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na poboljšanju energijske efikasnosti OŠ "Fatima Gunić"


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na poboljšanju energijske efikasnosti OŠ "Fatima Gunić"
05-06-2017 14:37:26 by admin

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije
02-06-2017 10:24:45 by admin