Javne nabavke

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo i sendviča za manifestacije u organizaciji općine


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo i sendviča za manifestacije u organizaciji općine
16-10-2017 11:47:18 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije saobraćajnica


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije saobraćajnica
12-10-2017 08:02:00 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka paketa za pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - nabavka paketa za pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu  
06-10-2017 16:12:16 by admin

Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše


Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše 
04-10-2017 14:27:15 by admin

Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi općine Novi Grad Sarajevo
25-09-2017 15:55:19 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka računarske opreme za potrebe općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka računarske opreme za potrebe općine Novi Grad Sarajevo
20-09-2017 11:48:12 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka goriva i maziva za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka goriva i maziva za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
15-09-2017 10:05:04 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na vanjskom uređenju i fiskulturnoj sali OŠ "Dobroševići"


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na vanjskom uređenju i fiskulturnoj sali OŠ "Dobroševići"
15-09-2017 10:03:01 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenog objekta u ulici Salke Lagumdžije 1,3,5,7 i 2,4,6,8


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenog objekta u ulici Salke Lagumdžije 1,3,5,7 i 2,4,6,8
12-09-2017 13:32:57 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja općine Novi Grad Sarajevo
08-09-2017 12:26:47 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Rajlovačka


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Rajlovačka
06-09-2017 10:45:58 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije
25-08-2017 10:02:36 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji skladišta Službe CZ


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji skladišta Službe CZ
25-08-2017 10:00:49 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka aparata za početno gašenje požara S-6


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka aparata za početno gašenje požara S-6
21-08-2017 11:35:47 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka usluge štampanja materijala za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo - po LOT-ovima


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka usluge štampanja materijala za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo - po LOT-ovima
16-08-2017 11:51:55 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Štampanje biltena INFO za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Štampanje biltena INFO za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
16-08-2017 09:46:18 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Ugradnja ručnih komandi na doniranim vozilima RVI 100%


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Ugradnja ručnih komandi na doniranim vozilima RVI 100%
16-08-2017 09:44:40 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova po LOT-ovima


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanjuu, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova po LOT-ovima
10-08-2017 10:33:39 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka i ugradnja paletnih regala i polica za magacinski prostor


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka i ugradnja paletnih regala i polica za magacinski prostor
09-08-2017 10:28:59 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (redovno održavanje)


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (redovno održavanje)
08-08-2017 14:22:23 by admin