Javne nabavke

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Pružanje usluge prevoza za učenike osnovne škole "Sokolje"


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Pružanje usluge prevoza za učenike osnovne škole "Sokolje"
30-11-2017 10:42:48 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Numan Paše Ćuprilića od spoja ul. Ibre Ćeske do spoja ul. Briješće brdo -potez anex + dionica 2 (od ul. Ibre Ćeske do rezervoara Briješće)


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Numan Paše Ćuprilića od spoja ul. Ibre Ćeske do spoja ul. Briješće brdo -potez anex + dionica 2 (od ul. Ibre Ćeske do rezervoara Briješće)
28-11-2017 15:26:58 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda za poslovnu zonu Bačići Ø300 dužine L=235m


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda za poslovnu zonu Bačići Ø300 dužine L=235m
28-11-2017 15:23:39 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na saniranju otvorenog kanala ugradnjom betonskih cijevi DN 800 mm kao preventivna zaštita od poplava


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na saniranju otvorenog kanala ugradnjom betonskih cijevi DN 800 mm kao preventivna zaštita od poplava
28-11-2017 15:21:13 by admin

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igrališta na području općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igrališta na području općine Novi Grad Sarajevo
24-11-2017 13:24:54 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcija ulica Novopazarska i Numan Paše Ćuprilića


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcija ulica Novopazarska i Numan Paše Ćuprilića
23-11-2017 12:02:22 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenih zgrada u ulici Adija Mulabegovića 7,9,11,13,15, Senada Mandića Dende 2,4,6, Adija Mulabegovića 8,10,12,14,16, Hasana Sućeske 1,3,5


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenih zgrada u ulici Adija Mulabegovića 7,9,11,13,15, Senada Mandića Dende 2,4,6, Adija Mulabegovića 8,10,12,14,16, Hasana Sućeske 1,3,5,7 i Aleja Bosne Srebrene 1,2,3
20-11-2017 15:10:25 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja, krovova i fasada


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja, krovova i fasada
20-11-2017 15:06:22 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka opreme za kino i multimedijalnu salu


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka opreme za kino i multimedijalnu salu
15-11-2017 09:18:56 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka za opremanje Operativnog centra civilne zaštite


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka za opremanje Operativnog centra civilne zaštite
15-11-2017 09:17:43 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnadbjevanja u obuhvatu RP "Bojnik - Dobroševići" u zoni rezervoara Donji Mihaljevići u dijelu ulice 14.juni


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnadbjevanja u obuhvatu RP "Bojnik - Dobroševići" u zoni rezervoara Donji Mihaljevići u dijelu ulice 14.juni
13-11-2017 12:57:06 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nastavak izvođenje radova na rekonstrukciji objekta vrtića "Vjeverica"


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nastavak izvođenje radova na rekonstrukciji objekta vrtića "Vjeverica"
13-11-2017 12:41:03 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekosntrukciji trgova na Dobrinji i Alipašinom polju -ugradnja potapajućih stubića za zaštitu trgova-


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekosntrukciji trgova na Dobrinji i Alipašinom polju -ugradnja potapajućih stubića za zaštitu trgova-
13-11-2017 12:24:13 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Miljacke od P1-P7 sa rekonstrukcijom obalnih zidova mosta


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Miljacke od P1-P7 sa rekonstrukcijom obalnih zidova mosta
01-11-2017 13:25:29 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivno-dovodnog cjevovoda DN 300 mm na potezima Butile - Rajlovac - ul. Franje Kluza i na izgradnji dovodnog cjevovoda DN 200 mm do pumpne stanice "Briješće"


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivno-dovodnog cjevovoda DN 300 mm na potezima Butile - Rajlovac - ul. Franje Kluza i na izgradnji dovodnog cjevovoda DN 200 mm do pumpne stanice "Briješće"
31-10-2017 10:05:00 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo i sendviča za manifestacije u organizaciji općine


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo i sendviča za manifestacije u organizaciji općine
16-10-2017 11:47:18 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije saobraćajnica


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije saobraćajnica
12-10-2017 08:02:00 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka paketa za pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - nabavka paketa za pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu  
06-10-2017 16:12:16 by admin

Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše


Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše 
04-10-2017 14:27:15 by admin

Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi općine Novi Grad Sarajevo
25-09-2017 15:55:19 by admin