Javne nabavke

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka opreme za kino i multimedijalnu salu


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka opreme za kino i multimedijalnu salu
15-11-2017 09:18:56 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka za opremanje Operativnog centra civilne zaštite


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka za opremanje Operativnog centra civilne zaštite
15-11-2017 09:17:43 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnadbjevanja u obuhvatu RP "Bojnik - Dobroševići" u zoni rezervoara Donji Mihaljevići u dijelu ulice 14.juni


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnadbjevanja u obuhvatu RP "Bojnik - Dobroševići" u zoni rezervoara Donji Mihaljevići u dijelu ulice 14.juni
13-11-2017 12:57:06 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nastavak izvođenje radova na rekonstrukciji objekta vrtića "Vjeverica"


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nastavak izvođenje radova na rekonstrukciji objekta vrtića "Vjeverica"
13-11-2017 12:41:03 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekosntrukciji trgova na Dobrinji i Alipašinom polju -ugradnja potapajućih stubića za zaštitu trgova-


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekosntrukciji trgova na Dobrinji i Alipašinom polju -ugradnja potapajućih stubića za zaštitu trgova-
13-11-2017 12:24:13 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Miljacke od P1-P7 sa rekonstrukcijom obalnih zidova mosta


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Miljacke od P1-P7 sa rekonstrukcijom obalnih zidova mosta
01-11-2017 13:25:29 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivno-dovodnog cjevovoda DN 300 mm na potezima Butile - Rajlovac - ul. Franje Kluza i na izgradnji dovodnog cjevovoda DN 200 mm do pumpne stanice "Briješće"


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivno-dovodnog cjevovoda DN 300 mm na potezima Butile - Rajlovac - ul. Franje Kluza i na izgradnji dovodnog cjevovoda DN 200 mm do pumpne stanice "Briješće"
31-10-2017 10:05:00 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo i sendviča za manifestacije u organizaciji općine


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo i sendviča za manifestacije u organizaciji općine
16-10-2017 11:47:18 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije saobraćajnica


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije saobraćajnica
12-10-2017 08:02:00 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka paketa za pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - nabavka paketa za pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu  
06-10-2017 16:12:16 by admin

Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše


Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše 
04-10-2017 14:27:15 by admin

Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o poništenju postupka nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi općine Novi Grad Sarajevo
25-09-2017 15:55:19 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka računarske opreme za potrebe općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka računarske opreme za potrebe općine Novi Grad Sarajevo
20-09-2017 11:48:12 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka goriva i maziva za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka goriva i maziva za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
15-09-2017 10:05:04 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na vanjskom uređenju i fiskulturnoj sali OŠ "Dobroševići"


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na vanjskom uređenju i fiskulturnoj sali OŠ "Dobroševići"
15-09-2017 10:03:01 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenog objekta u ulici Salke Lagumdžije 1,3,5,7 i 2,4,6,8


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenog objekta u ulici Salke Lagumdžije 1,3,5,7 i 2,4,6,8
12-09-2017 13:32:57 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja općine Novi Grad Sarajevo
08-09-2017 12:26:47 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Rajlovačka


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Rajlovačka
06-09-2017 10:45:58 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije
25-08-2017 10:02:36 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji skladišta Službe CZ


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji skladišta Službe CZ
25-08-2017 10:00:49 by admin