Javne nabavke

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše
16-01-2018 12:13:51 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Vršenje usluge centralizovanog printanja na iznajmljenim printerima za potrebe općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Vršenje usluge centralizovanog printanja na iznajmljenim printerima za potrebe općine Novi Grad Sarajevo
16-01-2018 12:12:18 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka geodetskog instrumenta GNSS Netrover


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka geodetskog instrumenta GNSS Netrover
16-01-2018 12:09:03 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe općine Novi Grad Sarajevo
16-01-2018 12:04:06 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji novih spomen obilježja


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji novih spomen obilježja
28-12-2017 12:17:37 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka vazdušnog šatora ( za naduvavanje ) sa kompresorom


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka vazdušnog šatora ( za naduvavanje ) sa kompresorom
27-12-2017 16:03:34 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka kancelarijskog namještaja


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka kancelarijskog namještaja
27-12-2017 16:00:52 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka vatrogasnog jastuka za spašavanje sa visine do 25 m


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka vatrogasnog jastuka za spašavanje sa visine do 25 m
27-12-2017 15:59:03 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Sanacija hidrantske mreže i vodne pumpe u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Sanacija hidrantske mreže i vodne pumpe u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
25-12-2017 15:48:32 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata
20-12-2017 15:53:54 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka i isporuka dva vozila za potrebe "Četvrte policijske uprave Novi Grad"


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka i isporuka dva vozila za potrebe "Četvrte policijske uprave Novi Grad"
20-12-2017 15:52:10 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica - XII faza


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica - XII faza
11-12-2017 15:00:55 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Investiciono održavanje i sanacija sportske dvorane "Ramiz Salčin" - sanacija krova


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Investiciono održavanje i sanacija sportske dvorane "Ramiz Salčin" - sanacija krova
08-12-2017 14:01:46 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na sanaciji ulice Bačići


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na sanaciji ulice Bačići
08-12-2017 13:59:26 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska
08-12-2017 13:57:27 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka računarske opreme u okviru realizacije projekta "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou"


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka računarske opreme u okviru realizacije projekta "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou"
08-12-2017 13:55:44 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravci ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (nastavak po preliminarnom programu)


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravci ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (nastavak po preliminarnom programu)
05-12-2017 14:48:04 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji primarne distributivne gasne mreže za naselje Ahatovići, Bojnik i Dobroševići -II faza


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji primarne distributivne gasne mreže za naselje Ahatovići, Bojnik i Dobroševići -II faza
04-12-2017 10:34:05 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji hair česme u sklopu sportsko-rekreativnog centra "SRCE"


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na izgradnji hair česme u sklopu sportsko-rekreativnog centra "SRCE"
01-12-2017 10:16:53 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na investicionom održavanju spomen obilježja


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na investicionom održavanju spomen obilježja
30-11-2017 13:25:53 by admin