Vršenje usluga kolektivnog osiguranja uposlenih lica u Općini Novi Grad Sarajevo