Obavještenje o poništenju postupka - nabavka opreme za potrebe opremanja dograđenog dijela postojećeg objekta OŠ "Dobroševići"