Obavještenje o dodjeli Ugovora - Vršenje usluge centralizovanog printanja na iznajmljenim printerima za potrebe općine Novi Grad Sarajevo