Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda za poslovnu zonu Bačići Ø300 dužine L=235m