Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Vršenje usluge stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova investicionog, redovnog, zimskog održavanja cesta i ostalih objekata za saobraćaj na području općine Novi Grad Sarajevo