Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Sukcesivno vršenje usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo