Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Štampanje biltena INFO za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo