Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka vazdušnog šatora ( za naduvavanje ) sa kompresorom