Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka paketa za pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu