Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka goriva i maziva za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo