Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka aparata za početno gašenje požara S-6