Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na saniranju otvorenog kanala ugradnjom betonskih cijevi DN 800 mm kao preventivna zaštita od poplava