Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Vršenje usluga održavanja računarske opreme za potrebe općine Novi Grad Sarajevo