Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Vršenje usluga održavanja, administriranja i razvoja sistema za upravljanje dokumentima i procesima ODOS.