Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke- Nabavka profesionalnih aparata za isušivanje vlage