Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka opreme za opremanje operativnog centra CZ