Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka opreme za čuvanje MTS-a mjesnih zajednica civilne zaštite