Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka materijala i pribora za tehničko održavanje objekata za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo