Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo