Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka IBM (integrisanog medijskog bloka) u dijelu projektora BRACO za projekciju filma