Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji parkovskog mobilijara