Infotmacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja